Utvikling av begrep-rekke-følge-system:

Development of concept-order system:

Entwicklung eines Konzept-Ordnungs-Systems:

Viser til lenker med dette perspektivet på forskjellige språk:

Refers to links with this perspective in different languages:

Verweist auf Links mit dieser Perspektive in verschiedenen Sprachen:

De tolv verdensanskuelsene:

12 Verdener på: Norsk Worlds English Welten Deutsch

12worldview er det engelske ordet for 12 Verdensanskuelser. På tysk er det Die12 Weltanschaungen. Siden språket er allment og internasjonalt er en oppgave at dette kan oversettes til alle språk.

                         

De 12 verdensanskuelsene er satt opp i en krets. 12 er det første oversiktsbilde for alle begreper som det kan ryddes opp i. Derfor denne lenke -krets. Det er 7 underkategorier i hver, og det vil ta tid å få dekket opp alle.Tekster og ordbilder fra andre steder og sider vil kunnet bli å gjenfinne plassert i 12-heten og i dens 7-het. Ordbilder som allerede er satt inn kan mangle tekst. De skal utdypes med forklarende tekst etterhvert.

Materialisme

Objektivisme               Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

Die Zölf Weltanschaungen:

12worldview ist das englische Wort für 12 Weltanschauungen. Auf Deutsch heißt es Die12 Weltanschauungen. Da die Sprache universell und international ist, ist es eine Aufgabe, dass diese in alle Sprachen übersetzt werden kann.

Twelve World View:

12worldview is the English word for 12 Worldviews. In German it is Die12 Weltanschaungen. Since the language is universal and international, it is a task that this can be translated into all languages.

Prosjektet forklart på norsk – Das Projekt wird auf Norwegisch erklärt – The project explained in Norwegian

Mailingliste:

OPP:

 • Venner av 1 2 w o r l d v i e w

  Ukentlig mail på «Venner av 12worldview» Jeg har ukentlig et muntlig arbeid pågående, som er rene begrepsdiskusjoner. Dvs det blir samtaler om ord, uttrykk og begreper som er målrettet for hver gang. Det sendes ut en innledende tekst på nettet i forkant av møtet, og som således kan diskuteres. Dette er en samtaleform som er…

 • Rasjonalisme

  har 7 stemninger eller 7 viljer, hvor dens hovedtendens er det mystiske. På et tidspunkt i filosofihistorien ble gjerne de kontinentale filosofene som Descartes, Spinoza og Leibniz betegnet som de rasjonelle og ble satt i opposisjon til de empiriske som var Britiske. Ved nærmere gjennomgang av 12 verdensanskuelser vil denne kategoriseringen være ganske ufruktbar. I…

 • Objektivisme

  med 7 stemninger: Gnosis – Logos – Voluntarisme – Empirisme – Mystikk –Transcendentalisme – Okkultisme «Objektivisme» er her valgt i stedet for matematisme, som en vil se på de engelske og tyske sidene. Matematisme er ikke innarbeidet som et allment uttrykk på nosk, derfor er «objektivisme» som er synonymt, valgt. Underkategoriene blir her nevnt som stemninger hvor ordbilder er plukket ut for å representere hver. Alle…

 • Idealisme

  «Idealisme«, kan hende er den verdensanskuelsen flest tenker de forstår, og blir oftet koblet sammen med frivillighet (voluntarisme), som jo kan brukes synonymt. En tendens syntes også at idealisme blir regnet for å være mere åndelig enn materiell. Dette kan diskuteres, men her i skjemafremstillingen ser vi av 12-heten at idealisme er halveis unna begge,…

 • Materialisme

  med 7 stemninger: Gnosis – Logos – Voluntarisme – Empirisme – Mystikk –Transcendentalisme – Okkultisme. Stemningene blir lagt ut med bilder og tekst; ordbilder. Ordbildene utdypes og beskrives med utfyllende tekster underveis. Til en start er det to typer ordbilder. Den ene med ord som begynner med «For». Disse er med i kortstokken «Forspill» som ble trykket i oktober 2023. Den andre består av faste uttrykk…

 • Fenomenalisme

  Gnosis Uke Logos – Uke — Voluntarisme –Uke Empirisme –Uke Mystikk – Uke Transcendentalisme – Uke Idé. Okkultisme – Uke 10 Kortsidebildene 27 og 28 er motsetninger: «Forord» er tiltenkt en uke i mars, mens «forbannelse» en uke i september. Kortene i kortstokken «Forspill» skal følge årstemninger i valg av ord og begrep. Teksten under var et innlegg til begrepsdiskusjon. Kortside 28, «Forbannelse» falt…

 • Spiritualisme

  Gnosis Uke 1 Forløsning er den reneste form for spiritualisme; dvs åndelighet. Tenker vi fysisk, er det å gå også rent åndelig. Tenker vi matematisk er forløsning,gange, eller for å si det med latin; «multiplikasjon». I stedet for å kalle noe «åndelig» er «imaterielt» også brukt.  Som verdensanskuelse er spiritualisme blant de mest kjente, da den…

 • Monadisme

  Gnosis Uke 51 Fra kortstokken «Forspill» ordbilde nr 19  Forsett er et ord som brukes ved nyttårsleiet, (Nyttårsforsett). Ønsket eller intensjonen er å forandre på eller avskaffe laster man har ifra før. Forsett er beslutningen og bestemmelsen som peker inn i fremtiden. I dette forløper en slutningslogikk i tre faser, for tilsist å oppnå virkelighetsendring. Det…

 • Dynamisme

  Gnosis Ukens ordbilde 45 Nr. 37 i kortstokken «Forspill Forståelse er et ord alle erkjenner, men ikke alle bruker til enhver tid, da det grenser nedad til idioti. Forståelses-evnen har lenge vært gjenstand for prøve, gjennom intelligens test. Fysiologisk vet man at hjernen består av mange små speil, og at inget lys er tilstede når innsyn…

 • Realisme

  Gnosis Uke 40 fra 2. oktober Orbilde 39 fra «Fornuft» Ordet klinger gammeldags, hvor en kanskje tenker det fra en tid i tysk idealisme hvor Filosofen Kant kritiserte den rene fornuft. Det innebar det tenkelige, hvor bevisstheten bare er bevissthet. I følge en form for idealisme (transcendental idealisme- Kant) kan fornuften malplasseres som «en ting i…