12 Verdensanskuelser (no)
12 Dyder

Går vi imot en ny autoritesavhengighet? (n)
v


Partiene har lagt ned staten se:
statendetermeg.no
Nuffebua og antroposentrisme (n)
www.12Worldview.com

The Problem of theWorld Today

Autors/references

The model of 21.January 1914

anthropomorphismus

 

Triangle:

Theismus

Intuitismus

Naturalismus

 

7 days a week:

Gnosis

Logismus

Voluntarismus

Empirismus

Mystik

Transzendentalismus

Okkultismus

 

84 concepts

3 squares/krosses

 

Deismus

Nominalismus

Agnosticismus

Atheismus

200 mosquitoes

 

6 contrasts:

Matter/Spirit

Dualism/Monism

Subjectively/Lens

Quantity/Quality

Sense /Dynamics

Sensual/Supersensible

 

Tilbake til
www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com


www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (no)


www.totning.com

www.torgerjacobsen.no


..................

www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (norsk)

Går vi imot en ny autoritetsavhengighet?


Torger Jacobsen kunst artist staten maleri bilde farlig plante
Bilde a951 - 150 x 150cm

Autoritetsbegrepet er som mange andre begreper utvannet idag, men har en klang som knyttes til det militære og preuserdisiplin. Autoritet er også ofte synonymt med det paternikalske. Vel uansett; vi behøver ikke dvele lenge ved begrepet, før vi vet hva det dreier seg om. Å være autoritetsavhengig er uansett noe som ikke høres særlig bra ut.

Ettersom den gamle paternaliteten blir holdt mere og mere borte ifra familien, blir fjernstyringen mer og mere påtrengende. Den blir kaldere og mere intelektuell. En spesiell egenskap som den bakenforliggende bruker til å dominere. Når vi er på avstand, kan vi la grusomhetene skje, f.eks bruk av droner og klasevåpen. Det er lenge siden vi hyllet kongene, da de selv var med i tokt og på slagmarken.

Forrige århundredes markerte maktdemonstrasjon var utvilsomt atombomben. Hva vi kan vente oss i dette århundrede, kan vi bare ane, men ett er sikkert: datateknologien vil kunne fjernstyre massivt for hvert år som går.
 
Ray Kurzweil er en futurist som ser for seg at maskinene vil overta i 2045  og at mekanikken vil bli fulkommen overlegen menneskets kraft til å bestemme over verden. Mekaniseringen ifra boktrykkerkunstens tid har først villet at folk skal tenke selv og uavhengig. Med informasjonstyringen, er makten tatt ifra den ene type autoritet og til en annen. Det blir neppe  mindre ovenifra og ned-dirigert, fremfor å kunne være selvstendig.

Det eneste som kan sette oss imot slike autoriteter, er selvreferanse; hvordan vi ser oss selv tenkende, følende og handlende som individ. Den omfattende bruk av psykofarma og andre stoffer, setter individet i fare for å ikke være på høyde med seg selv. Den ytre verden som tidligere var agressiv med håndholdte redskaper, er blitt til lite effektive i forhold til dagens fjernstyrte og maskerte. Skal vi beholde frihet istedet for avhengighet, kan det kun skapes et rom hvor vi skiller mellom selvreferanse og objektreferanse. Objektreferanse er alt som påtrenger av godt og dårlig utenifra, om det så er dårlig vanetenkning viselv går og bærer på.

Autoritetsavhengighet er sosialt sett et spørsmål om samfunnstyring. Det er der vi befinner oss mellom Sparta og Athen i det gamle Hellas. Demokratiet fikk sin spée begynnelse, alt ettersom hvordan vi foretrekker å se det. Ved bare å kritisere Athen for dens ufullkommenhet, er ikke relevant iforhold til hva vi kan se på som posetive utviklingstendenser i samfunnsutviklingen senere. Mener du at individene er kun til for statens skyld, så er du utvilsomt spartaner, og ikke demokrat.

Hva som her er lagt ut ovenfor, er en grunnskisse for hva vi vil diskutere fremover i muntlige fora. Det blir først en innledning på mandag kl.19, nær Younstorget i Filosofisk forum. Velkommen!

http://home.no/filosofiskforum/nestegang.html24. februar.2013

Torger Jacobsen kunst artist verdensanskuelse staten departement papirflyHjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
www.12Worldview.com

12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (no)

www.totning.com
www.torgerjacobsen.no

www.statendetermeg.no 

www.torgerfinnerdenannen.com

Contact

 

 

Homepages (N)

statendetermeg.no
torgerfinnerdenannen.com
v 12Worldview.com
12 Verdensanskuelser (no)

torgerjacobsen.no
totning.com

 

Please, let me hear from you if you want weekly newsletter

 

YouTube:

12 World view (n)

12 verdensanskuelser
gjennom Torger Jacobsens blikk

Blogg

Facebook:

Torger Jacobsen


 

Link outside

12Worldview.com:

Wikipedia world view definition

Hans-Georg Gadamer about 12 world problems

 

Back to
12Worldview.com

......................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.