www.12

www.12Worldview.com
anskeulse intuition nseptuell verdenanskuelse fri vilje skoger enhet besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring materialisme atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell psykologi

12 Worldview Tanskeulse intuition nseptuell verdenanskuelse fri vilje skoger enhet besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd andelighet åndelig ånd spirit spirituell
12 Weltanschaungen anskeulse intuition nseptuell verdenanskuelse fri vilje skoger enhet besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd

 12 Nyanser
Materialisme
Mattematisme               Sensualisme
 Rationalisme                             Fenomenalisme
Idealisme         <                                     Realisme 
Psykisme                                   Dynamisme
Pneumatisme               Monadisme  
 Spiritualisme 
 7 Stemninger                      Okkultisme  Trancendentalisme  Mystikk  Empirisme  Voluntarisme   Logisme  Gnosis
 3 Betoninger                                                                    Theisme   Intuisme   Naturalisme
 1 Helhet                                                                                       Antropomorfisme
Plansjer 23. January 1914 ved Rudolf Steiner
 
anthrowiki.at/Weltanschauung anskeulse intuition nseptuell verdenanskuelse fri vilje skoger enhet besettelse sunn fornuft liberalisme økonomi materie monadologi monader resurs departementet spirituell idéel fordring atom resurs begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet ansikt humanisme fenomenal fenomen virkelighet ånd


Ny design fra 14.january 2016
  Torger Jacobsen

Det moderne prinsipp
I Romeriket og i middelalderen var det retorikken (talekunsten) som var det store dannelsesidealet. Den som stod frem på forum - kirkebakke og talte, tellte. Det gjaldt å bringe forståelse frem til klarhet, sette opp kontraster, svart- hvitt; kall det gjerne fiendebilder. Den som er imot meg, er ikke med meg; diskusjonen om pave eller keiser? Det er dualitetens (tohetens) historie. I dagens splitt og hersk retorikk, forekommer fortsatt en etterlevning av dette gamle prinsipp når spørsmål om den gode og onde akse, når rødt og blått blir tatt for å være motsetninger. Det moderne prinsipp er myntet på en treklang; en trikotomi (trehet), som særlig kom med den franske revolusjonen; frihet, likhet og brorskap i forsmak på hvordan samfunnet som den sosiale organisme kan organiseres. I det enkelte menneske ble det bevissthet om at vi både har tanke, følelse og vilje. Hinder for dette er at man niholder på at næringslivet skal defineres som privat; at rettslivet er det offentlige. Sivilsamfunnet, kulturlivet; den såkallte ideelle sektor, blir ikke regnet blandt de to store. Virkeligheten er dermed en annen; den at hvert tredelte samfunnsområde, igjen også kan deles på tre. Det offentlige, rettere sagt rettslivet; er igjen en lovgivende, en dømmende og en utøvende makt. I kulturlivet/ åndslivet betyr det at disse tre er; kunst, vitenskap og religion. Det er derfor ikke moderne å skjalte ut en, eller to av de andre; fordi dette er en treenighet ubestritt. Den moderne trehet er en innvevd levende bevegelse som skaper utvikling, organer og organisasjon i det altet vi tilhører.  Mennesket er et omstridt vesen, ikke minst av mennesket selv. Vi har noe som ingen andre vesener har; det abstrakte. F.eks dyr, planter og ellers i naturen; finnes ikke det abstrakte, med mindre mennesket kunstig har lagt det inn. Det menneskeskapte utgjør stadig større synlig andel i kosmos, ettersom moderniteten på godt og ondt har konsekvenser. Et annet ord for det abstrakte, er kaos eller nirvana; et intet som mennesket legger noe inn i.
engler


Kontakt

 


 .

.

.


.


.
.

.


.

.

..

.

.

.

.


.